Resultater

Rapportør:Tor Magnus Hansen
Observatører:Tor Magnus Hansen
Område:Vingill (Tolga, Hedmark)
Dato:20.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Merknad:Ankomst 
Fenofase:Ankomst19.04.2019


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Sang for første gang19.04.2019


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Merknad:Ankomst 
Fenofase:Ankomst19.04.2019


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Sang for første gang19.04.2019


Art:Trane (Grus grus) 
Merknad:Ankomst 
Fenofase:Ankomst18.04.2019