Resultater

Rapportør:Paal-Magnus Solvang
Observatører:Paal-Magnus Solvang
Område:Tjeldnes (Tjeldsund, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:19.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Merknad:hørte tydelig klokken 0100 på natten, så den ikke. Er veldig vanlig i området 
Fenofase:Sang for første gang18.04.2019


Art:Kongeørn (Aquila chrysaetos) 
Merknad:Ser kongeørna hele året i "transitt"men denne gangen jaktet den over Sør Tjeldøya. Fulgte den i 45 min. Stor opplevelse 
Fenofase:Ankomst17.04.2019


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Merknad:12 stk sprett på og utenfor dyrket mark 
Fenofase:Ankomst13.04.2019


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Sang for første gang13.04.2019


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Merknad:8 stk 
Fenofase:Ankomst10.03.2019


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Sang for første gang10.03.2019