Resultater

Rapportør:Rolf Lennart Sætermo
Observatører:Rolf Lennart Sætermo
Område:Svartvatnet (Rana, Nordland)
Dato:19.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Ankomst17.04.2019


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Sang for første gang17.04.2019