Resultater

Rapportør:Edin Reinholtsen
Observatører:Edin Reinholtsen
Område:Oshaug (Sortland, Nordland)
Dato:16.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst16.04.2019