Resultater

Rapportør:Bård Johan Olsen
Observatører:bård johan olsen
Område:Straumfjord (Steigen, Nordland)
Dato:14.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Rugde (Scolopax rusticola) 
Fenofase:Ankomst14.04.2019