Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:14.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Krekling (Empetrum nigrum) 
Fenofase:Blomstring14.04.2019


Art:Sitronsommerfugl (Gonepteryx rhamni) 
Fenofase:Voksenstadiet13.04.2019