Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:14.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Merknad:Mange fuglar. 
Fenofase:Ankomst14.04.2019