Resultater

Rapportør:Bjørg Smestad
Observatører:bjørg smestad
Område:Bebygd område/lokalmiljø (Gjøvik, Innlandet)
Dato:14.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Sang for første gang13.04.2019