Resultater

Rapportør:Edin Reinholtsen
Observatører:Edin Reinholtsen
Område:Sildpollen (Sortland, Nordland)
Dato:12.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Sildemåke (Larus fuscus) 
Fenofase:Ankomst12.04.2019