Resultater

Rapportør:Jørgen Grefstad
Observatører:Jørgen Grefstad
Område:Storstenberget. (Meldal, Sør-Trøndelag)
Dato:12.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråhegre (Ardea cinerea) 
Merknad:overflygende. 
Fenofase:Ankomst12.04.2019


Art:Gråhegre (Ardea cinerea) 
Fenofase:Sang for første gang12.04.2019


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Merknad:2 stk, 
Fenofase:Ankomst12.04.2019