Resultater

Rapportør:Marit Helene Bernts Grønland
Observatører:Marit Helene Bernts Grønland
Område:Moensvingen 14, 2420 Trysil (Trysil, Innlandet)
Dato:12.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst02.04.2019