Resultater

Rapportør:Charlotte Bakke
Observatører:Charlotte Bakke
Område:Rossabø (Haugesund, Rogaland)
Dato:11.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Vårkål (Ranunculus ficaria) 
Fenofase:Blomstring02.04.2019