Resultater

Rapportør:Sæbjørg Walaker Nordeide
Observatører:Sæbjørg Walaker Nordeide
Område:Kalandsvatnet fuglereservat (Bergen, Vestland)
Dato:11.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Merknad:Et par viper observert 
Fenofase:Ankomst11.04.2019