Resultater

Rapportør:Charlotte Bakke
Observatører:Charlotte Bakke
Område:Årebrot (Haugesund, Rogaland)
Dato:08.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gravmyrt (Vinca minor) 
Fenofase:Blomstring03.04.2019


Art:Hassel (Corylus avellana) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)03.04.2019


Art:Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis) 
Fenofase:Blomstring03.04.2019


Art:Kusymre (Primula vulgaris) 
Fenofase:Blomstring03.04.2019


Art:Svartskogsnegl (Arion ater) 
Fenofase:Voksenstadiet03.04.2019