Resultater

Rapportør:Brynjar Wikeland
Observatører:Brynjar Wikeland
Område: (Kvæfjord, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:08.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst06.04.2019


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst06.04.2019


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Sang for første gang06.04.2019


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Merknad:Fast par på kirkegården 
Fenofase:Ankomst04.04.2019


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Merknad:Sang ved fuglekassa 
Fenofase:Sang for første gang04.04.2019


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst28.03.2019


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Sang for første gang28.03.2019