Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ørskog, Møre og Romsdal)
Dato:08.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Merknad:Tre fuglar på dyrka mark. 
Fenofase:Ankomst07.04.2019


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Merknad:Ein fugl. 
Fenofase:Ankomst08.04.2019


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Sang for første gang08.04.2019


Art:Nøkleblomslekta (Primula) 
Fenofase:Blomstring06.04.2019


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Merknad:Ein fugl. 
Fenofase:Ankomst08.04.2019