Resultater

Rapportør:Tor Magnus Hansen
Observatører:Tor Magnus Hansen
Område:Vingill (Tolga, Hedmark)
Dato:08.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst08.04.2019


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Sang for første gang08.04.2019