Resultater

Rapportør:Linda Jasmin Skålvik
Observatører:Linda Jasmin Skålvik
Område:Vassmoen, Lauvøya (Nærøysund, Trøndelag)
Dato:07.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst27.03.2019


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Sang for første gang27.03.2019


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Merknad:Har vært variert vær og temerature, så blomstringen har vart helt ut i april. 
Fenofase:Blomstring25.02.2019


Art:Neslesommerfugl (Aglais urticae) 
Fenofase:Voksenstadiet04.04.2019


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst06.03.2019


Art:Sandlo (Charadrius hiaticula) 
Fenofase:Ankomst03.03.2019


Art:Sandlo (Charadrius hiaticula) 
Fenofase:Sang for første gang30.03.2019


Art:Sangsvane (Cygnus cygnus) 
Fenofase:Ankomst04.03.2019


Art:Sangsvane (Cygnus cygnus) 
Fenofase:Sang for første gang04.03.2019


Art:Skogflaggermus (Myotis brandtii) 
Fenofase:Første observasjon04.04.2019


Art:Snøklokke (Galanthus nivalis) 
Fenofase:Blomstring01.03.2019


Art:Steinskvett (Oenanthe oenanthe) 
Fenofase:Ankomst07.04.2019


Art:Steinskvett (Oenanthe oenanthe) 
Fenofase:Sang for første gang07.04.2019


Art:Stor kålsommerfugl (Pieris brassicae) 
Fenofase:Voksenstadiet28.03.2019


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst30.03.2019


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Merknad:Deilig lyd å våkne opp til etter uvær i et par dager. 
Fenofase:Sang for første gang30.03.2019


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst06.04.2019


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Sang for første gang06.04.2019


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst25.02.2019


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Sang for første gang25.02.2019


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst10.03.2019


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Sang for første gang30.03.2019