Resultater

Rapportør:Bjørg Smestad
Observatører:bjørg smestad
Område:Bebygd område/lokalmiljø (Gjøvik, Innlandet)
Dato:07.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Merknad:En linnerle på terassen ! 
Fenofase:Ankomst07.04.2019