Resultater

Rapportør:Bjørg Smestad
Observatører:bjørg smestad
Område:Bebygd område/lokalmiljø (Gjøvik, Innlandet)
Dato:06.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst06.04.2019