Resultater

Rapportør:Bård Johan Olsen
Observatører:bård johan olsen
Område:Straumfjord (Steigen, Nordland)
Dato:05.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst03.04.2019


Art:Gulspurv (Emberiza citrinella) 
Fenofase:Ankomst04.04.2019


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst20.03.2019