Resultater

Rapportør:Odd Geir Hanssen
Observatører:Odd Geir Hanssen
Område:Gløsen (Vefsn, Nordland)
Dato:05.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Sang for første gang05.04.2019