Resultater

Rapportør:Edin Reinholtsen
Observatører:Edin Reinholtsen
Område:Sildpollen (Sortland - Suortá, Nordland)
Dato:04.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Småspove (Numenius phaeopus) 
Fenofase:Ankomst03.04.2019


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst29.03.2019