Resultater

Rapportør:Trond Eriksen
Observatører:Trond Eriksen
Område:Veidnesklubben (Lebesby, Finnmark)
Dato:03.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråhegre (Ardea cinerea) 
Merknad:1 individ 
Fenofase:Ankomst03.04.2019