Resultater

Rapportør:Odd Nielsen
Observatører:Odd Nielsen
Område:Ilsvika (Trondheim, Trøndelag)
Dato:02.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst01.04.2019