Resultater

Rapportør:Anne-Brit Ødegård
Observatører:Anne-Brit Ødegård
Område:Fossan Øst (Re, Vestfold)
Dato:01.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet29.03.2019


Art:Musvåk (Buteo buteo) 
Fenofase:Ankomst26.03.2019


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst01.04.2019