Resultater

Rapportør:Ole Andreas Brekkemoen
Observatører:Ole Andreas Brekkemoen
Område:Sagemoveien 128 (Arendal, Agder)
Dato:31.03.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Blomstring30.03.2019


Art:Hassel (Corylus avellana) 
Fenofase:Blomstring30.03.2019