Resultater

Rapportør:Geir Stian Vrålstad
Observatører:Geir Stian Vrålstad
Område:Hola (Marnardal, Vest-Agder)
Dato:30.03.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst27.03.2019


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Sang for første gang29.03.2019


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst27.03.2019


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Sang for første gang29.03.2019