Resultater

Rapportør:Olden Ottar
Observatører:Olden Ottar
Område:Elgtråkket (Ringsaker, Innlandet)
Dato:29.03.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst29.03.2019


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Sang for første gang29.03.2019