Resultater

Rapportør:Hadsel videregående skole/Stokmarknes
Observatører:Markus Jensen
Område:Hadsel Videregående Stokmarknes / Melbu (Hadsel, Nordland)
Dato:29.03.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kanadagås (Branta canadensis) 
Merknad:Observert flyvende over hustaket 
Fenofase:Ankomst27.03.2019


Art:Skjære (Pica pica) 
Merknad:Flyver med pinner og mose på plenen 
Fenofase:Reirbygging28.03.2019


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Merknad:I Fjæra 
Fenofase:Ankomst15.03.2019