Resultater

Rapportør:Richard
Observatører:Richard
Område:Elnastangen (Asker, Viken)
Dato:28.03.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Merknad:4 
Fenofase:Ankomst17.03.2019