Resultater

Rapportør:Harald Mork
Observatører:Harald Mork
Område:Svanvikbreia (Hustadvika, Møre og Romsdal)
Dato:26.03.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Merknad:En liten flokk i Eide Sentrum 
Fenofase:Ankomst01.03.2019


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Merknad:2 stk i Gjengstøa 
Fenofase:Ankomst15.03.2019


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Merknad:6 stk 
Fenofase:Ankomst21.03.2019