Resultater

Rapportør:Trond Eriksen
Observatører:Trond Eriksen
Område:Veidnesklubben (Lebesby, Finnmark)
Dato:25.03.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst25.03.2019