Resultater

Rapportør:Geir Stian Vrålstad
Observatører:Geir Stian Vrålstad
Område:Hola (Lindesnes, Agder)
Dato:20.03.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst16.03.2019


Art:Orrfugl (Tetrao tetrix) 
Fenofase:Sang for første gang18.03.2019