Resultater

Rapportør:Fredrik Pettersen
Observatører:Fredrik Pettersen
Område:Roa Austsidevegen 1605 (Sør-Aurdal, Oppland)
Dato:20.03.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Merknad:Hunn og Hann 
Fenofase:Ankomst20.03.2019


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst19.03.2019


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Merknad:2 Hanner 
Fenofase:Ankomst20.03.2019