Resultater

Rapportør:Rolf Enoksen
Observatører:Rolf Enoksen
Område:Ølbergvegen 205 (Sola, Rogaland)
Dato:13.03.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst11.03.2019


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst11.03.2019