Resultater

Rapportør:Rune Johansen
Observatører:Rune Johansen
Område:Solberg i Asker (Asker, Akershus)
Dato:03.03.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst02.03.2019


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Sang for første gang02.03.2019