Resultater

Rapportør:Åshild Horseide Svenke
Observatører:Åshild Horseide Svenke
Område:Hage, Spillum (Namsos, Nord-Trøndelag)
Dato:01.03.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grønnfink (Carduelis chloris) 
Merknad:5 stk. 
Fenofase:Ankomst17.02.2019


Art:Snøklokke (Galanthus nivalis) 
Fenofase:Blomstring26.02.2019


Art:Vinterblom (Eranthis hyemalis) 
Merknad:4 stk. ! 
Fenofase:Blomstring28.02.2019