Resultater

Rapportør:Åshild Horseide Svenke
Observatører:Åshild Horseide Svenke
Område:Hage, Spillum (Namsos, Nord-Trøndelag)
Dato:09.02.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst09.02.2019


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Merknad:En alene ? 
Fenofase:Sang for første gang09.02.2019