Resultater

Rapportør:Arne Kjell Askeland
Observatører:Arne Kjell Askeland
Område:Frakkagjerd (Tysvær, Rogaland)
Dato:07.02.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grønnspett (Picus viridis) 
Merknad:Ett eks 
Fenofase:Ankomst07.02.2019


Art:Sangsvane (Cygnus cygnus) 
Merknad:7 eks, 3 ad. og 4 juv. i Aksdalsvatnet vest 
Fenofase:Ankomst07.02.2019


Art:Sangsvane (Cygnus cygnus) 
Fenofase:Sang for første gang07.02.2019