Resultater

Rapportør:Kjell Egerhei
Observatører:Kjell Egerhei
Område:bebygd område/lokalmiljø (Lyngdal, Vest-Agder)
Dato:28.01.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst28.01.2019