Resultater

Rapportør:Pål Ranestad
Observatører:Pål Ranestad
Område:Raustein strand (Randaberg, Rogaland)
Dato:28.01.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Såerle (Motacilla flava thunbergi) 
Fenofase:Ankomst28.01.2019


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst28.01.2019