Resultater

Rapportør:Arne Kjell Askeland
Observatører:Arne Kjell Askeland
Område:Førre (Tysvær, Rogaland)
Dato:28.01.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Knoppsvane (Cygnus olor) 
Merknad:Ett par 
Fenofase:Ankomst08.01.2019


Art:Stokkand (Anas platyrhynchos) 
Merknad:75-100 eks. Førretjørna 
Fenofase:Ankomst08.01.2019


Art:Toppand (Aythya fuligula) 
Merknad:Flere eks. Førretjørna 
Fenofase:Ankomst08.01.2019