Resultater

Rapportør:Arne Kjell Askeland
Observatører:Arne Kjell Askeland
Område:Frakkagjerd (Tysvær, Rogaland)
Dato:05.01.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråhegre (Ardea cinerea) 
Merknad:Ett eks. ved Aksdalsvatnet 
Fenofase:Ankomst04.01.2019


Art:Kvinand (Bucephala clangula) 
Merknad:2-3 eks. i Aksdalsvatnet 
Fenofase:Ankomst04.01.2019