Resultater

Rapportør:kjell egil jordahl
Observatører:kjell egil jordahl
Område:Leirhola,Bådalen (Averøy, Møre og Romsdal)
Dato:13.08.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Rødstilk (Tringa totanus) 
Fenofase:Ankomst20.05.2018


Art:Rødstilk (Tringa totanus) 
Fenofase:Sang for første gang20.05.2018


Art:Rødstilk (Tringa totanus) 
Merknad:4 egg 
Fenofase:Reirbygging14.06.2018


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Merknad:3 egg 
Fenofase:Reirbygging17.06.2018


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst24.05.2018


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Sang for første gang10.06.2018


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Merknad:4 egg 
Fenofase:Reirbygging16.06.2018