Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:09.07.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Balderbrå (Matricaria inodora) 
Fenofase:Blomstring08.07.2018


Art:Grøftesoleie (Ranunculus flammula) 
Fenofase:Blomstring08.07.2018


Art:Småengkall (Rhinanthus minor) 
Fenofase:Blomstring08.07.2018


Art:Sumphaukeskjegg (Crepis paludosa) 
Fenofase:Blomstring08.07.2018