Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:07.07.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Sløke (Angelica sylvestris) 
Fenofase:Blomstring07.07.2018


Art:Øyentrøstslekta (Euphrasia) 
Merknad:Har blomstra ei vekes tid i nærområdet. 
Fenofase:Blomstring07.07.2018