Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:06.07.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Klokkelyng (Erica tetralix) 
Merknad:_Turken pregar nokre av blomstanae. 
Fenofase:Blomstring03.07.2018


Art:Nyseryllik (Achillea ptarmica) 
Fenofase:Blomstring05.07.2018


Art:Røsslyng (Calluna vulgaris) 
Fenofase:Blomstring04.07.2018