Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:25.06.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Geitrams (Epilobium angustifolium) 
Fenofase:Blomstring25.06.2018