Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:11.06.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Åkersvineblom (Senecio vulgaris) 
Fenofase:Blomstring10.06.2018